HEBRON TEOLOGIESE SEMINARIUM
   
Tuisblad
bullet Visie en Missie
bullet Opkomende Byeenkomste
bullet Raamwerk van PPK
bullet Teologiese Seminarium
bullet Statement of Faith
bullet Kontak Besonderhede
   

Hebron Teologiese Kollege geniet die erkenning as 'basis seminarium' vir alle voornemende teologiese studente en pastorale kandidate in die PPK. Die diploma in teologie, soos aangebied deur Hebron, word as minimum teologiese vereiste gestel vir toetrede tot die pastorale bediening in die PPK. Die studiemateriaal vir die diploma sal aangevul word met tersaaklike leerstof wat uit die PPK organisasie voorgeskryf word. 

Dit staan egter 'n kandidaat vry om aan 'n ander erkende of geakkrediteerde seminarium te studeer met die voorwaarde dat alle studies vir evaluering voorgelê word en daar ten minste aan die minimum teologiese kwalifikasies of vereistes voldoen  word vir toetrede tot die bediening in die PPK. '‘n Prospektus - waarin alle tersaaklike inligting rondom teologiese opleiding vervat is - kan direk vanaf Hebron Teologiese Kollege verkry word. 

KONTAK BESONDERHEDE IS AS VOLG:

Hebron Teologiese Seminarium
Tel: 011 965 1252
Faks: 086 500 1297
Adres: Plot 7, Sports Road, Slaterville, Benoni